Mức miễn thường trong bảo hiểm là gì? Làm sao để chọn được mức miễn thường phù hợp nhất

Thông thường, các công ty bảo hiểm rất khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm với nhất định vì nó sẽ giúp họ giảm được phải bồi thường những tổn thất nhỏ để tập trung xử lý các tổn thất lớn tốt hơn.

xe ô tô có lẽ vẫn còn là một khái niệm khá xa lạ với nhiều người. Hiểu và lựa chọn mức miễn thường hợp lý sẽ quyết định quyền lợi của khách hàng và mức phí mà khách hàng phải trả cho các công ty bảo hiểm.

?

Mức miễn thường trong bảo hiểm là chi phí khách hàng phải trả trước khi công ty bảo hiểm chi phí tổn thất cho khách hàng.

Mức miễn thường trong bảo hiểm là chi phí khách hàng phải trả trước khi công ty bảo hiểm thanh toán tổn thất cho khách hàng


Mức miễn thường trong bảo hiểm là chi phí mà người mua bảo hiểm phải tự thanh toán trước khi công ty bảo hiểm trả bất kỳ chi phí nào cho tổn thất của khách hàng. Thông thường, nguyên tắc áp dụng miễn thường là: mức miễn thường càng cao, phí bảo hiểm càng thấp và ngược lại.

Có hai loại miễn thường là miễn thường có khấu trừ (còn gọi là khấu trừ) và miễn thường không khấu trừ. Trong đó, miễn thường có khấu trừ là chi phí mà khách hàng phải tự chịu cho những tổn thất trước khi công ty bảo hiểm chi trả các chi phí còn lại. Miễn thường không khấu trừ là chi phí mà khách hàng phải trả cho những tổn thất có chi phí nhỏ hơn mức miễn thường và công ty bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ các chi phí tổn thất.

Ví dụ cụ thể về hai loại miễn thường trong bảo hiểm:


Trường hợp miễn thường có khấu trừ

Nếu khách hàng mua bảo hiểm vật chất cho xe với mức miễn thường có khấu trừ 1000.000 Đồng thì khách hàng sẽ phải tự thanh toán chi phí nếu xe có tổn thất và chi phí khắc phục tổn thất nhỏ hơn hoặc bằng 1000.000 Đồng. Nếu xe bị tổn thất và chi phí khắc phục tổn thất lớn hơn 1000.000 Đồng thì khách hàng sẽ phải tự chi trả 1000.000 Đồng và công ty sẽ chi trả phần còn lại.

Trường hợp miễn thường không khấu trừ

Nếu khách hàng mua bảo hiểm vật chất cho xe ô tô với mức miễn thường không khấu trừ 1000.000 Đồng thì khi xe xảy ra tổn thất và chi phí khắc phục tổn thất này là nhỏ hơn hoặc bằng 1000.000 Đồng, khách hàng sẽ phải tự mình thanh toán chi phí. Nếu xe gặp tổn thất và chi phí khắc phục tổn thất lớn hơn 1000.000 Đồng thì khách hàng sẽ không phải chi trả bất kỳ mức phí nào. Toàn bộ các chi trả này sẽ do công ty bảo hiểm đảm nhận.

Trước khi quyết định chọn mức miễn thường, khách hàng nên cân nhắc tới lợi ích của từng loại miễn thường và lịch sử lái xe của mình.

Trước khi quyết định chọn mức miễn thường, khách hàng nên cân nhắc tới lợi ích của từng loại miễn thường và lịch sử lái xe của mình


Thông thường, các công ty bảo hiểm rất khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm với mức miễn thường nhất định vì nó sẽ giúp họ giảm được phải bồi thường những tổn thất nhỏ để tập trung xử lý các tổn thất lớn tốt hơn. Trong khi đó, đa phần các khách hàng lại muốn mua bảo hiểm vật chất ô tô không có miễn thường vì họ sẽ được công ty bảo hiểm chi trả tất cả mọi tổn thất dù là nhỏ nhất. Theo các chuyên gia tư vấn bảo hiểm ô tô, trước khi quyết định mức miễn thường, khách hàng nên cân nhắc 2 tới điểm sau:

Lợi ích khi chọn miễn thường: Mức miễn thường cao sẽ được giảm phí khá nhiều (có thể lên đến 30-40 % tổng phí).

Lịch sử lái xe: Nếu khách hàng lái xe khá an toàn, ít hoặc chưa xảy ra tổn thất nhỏ thì nên chọn mức miễn thường cao hơn để được ưu đãi về phí.

Nguồn: Danhgiaxe

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *