Đổi màu sơn xe ô tô có thể bị phạt hành chính đến 800.000 Đồng

Những trường hợp chủ phương tiện tự ý thay đổi màu sơn của xe khác với Giấy đăng ký xe mà vẫn tham gia giao thông sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Thời gian vừa qua, có nhiều người sử dụng xe băn khoăn việc tự thay so với đăng ký ban đầu có bị coi là vi phạm pháp luật hay không? Các chuyên gia của Bán Xe Hơi trả lời về vấn đề này như sau:

Nếu đổi màu sơn xe ô tô mà không đăng ký, bạn có thể bị phạt tới 800.000 Đồng.

Nếu đổi màu sơn xe ô tô mà không đăng ký, bạn có thể bị phạt tới 800.000 Đồng


Vì nhiều lý do mà hiện nay khá nhiều người có nhu cầu thay đổi màu sơn xe như , … Tuy vậy, khi quyết định đổi màu sơn xe, bạn cần phải thực hiện đăng ký theo quy định của pháp luật. Khoản 2 Điều 55 của Luật giao thông đường bộ 2008 quy định về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ nêu rõ: “Chủ phương tiện không được tự thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

Ngoài ra, khoản 1, Điều 14, Thông tư 15/2014/TT-BCA  của Bộ Công an quy định về việc đăng ký xe có nêu rõ trường hợp thay đổi màu sơn thì phải đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe như sau: “Trường hợp phải đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe gồm: xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn; gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe có thời hạn; giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát hoặc xe thuộc tài sản chung của hai vợ chồng đã đăng ký đứng tên một người mà có nhu cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe hoặc chủ xe tự nguyện đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định của Thông tư này”.

Khi muốn thay đổi màu sơn xe thì chủ phương tiện phải làm thru tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe.

Khi muốn thay đổi màu sơn xe thì chủ phương tiện phải làm thru tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe


Như vậy, khi muốn thay đổi màu sơn xe thì chủ phương tiện phải làm thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe. Những trường hợp chủ phương tiện tự ý thay đổi màu sơn của xe khác với Giấy đăng ký xe mà vẫn tham gia giao thông sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo đó, với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, nếu chủ xe là cá nhân thì sẽ bị phạt từ 100.000 – 200.000 Đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì sẽ bị phạt 200.000 – 400.000 Đồng.

Với xe ô tô, máy kéo, xe chuyên dụng và các loại xe tương tự xe ô tô, nếu chủ xe là cá nhân thì mức phạt này sẽ từ 300.000 – 400.000 Đồng. Trong khi đó, nếu chủ xe là tập thể, tổ chức thì mức phạt này là từ 600.000 – 800.000 Đồng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *