ý nghĩa của những thông số trên lốp xe

Những thông số in trên lốp xe ô tô có ý nghĩa gì? Hướng dẫn cách đọc thông số lốp xe

Trên thành lốp bao giờ cũng có 1 dãy mã số. Với 4 chữ số cuối cùng thì chỉ ngày tháng năm sản xuất ra chiếc lốp đó. Ví dụ nếu 4 chữ số cuối dãy là 1404, có nghĩa là lốp này xuất xưởng vào tuần thứ 14 của năm 2004. Thời hạn sử more »