Audi Q5 2017

Bất ngờ rò rỉ những thông tin đầu tiên về Audi Q5 thế hệ mới

Audi Q5 2017 sẽ dùng cơ sở gầm bệ MQB giống như nhiều mẫu xe mới của tập đoàn Volkswagen; nhờ đó giảm được hơn 100 kg trọng lượng so với xe đời cũ. Audi đã có những hé lộ đầu tiên, dù rất hạn chế, về thế hệ mới của Q5, trước khi mẫu more »