điểm mù

Những điểm mù của xe ô tô và hướng dẫn cách khắc phục

Việc chỉnh gương, chỉnh ghế trước khi cầm vô lăng không phải ngẫu nhiên trờ thành điều bắt buộc đối với học viên học lái xe ô tô vì với những điểm mù tạo nên bởi khung chắn gió hay khung xe, cách duy nhất là bạn tạo cho mình thói quen quan sát kỹ, more »