Honda Accord Coupe

Lại tiếp tục rò rỉ ảnh Honda Accord Coupe 2016

Link xe Luôn nằm trong danh sách 10 mẫu xe tốt nhất hàng năm của Car&Drive, sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp Accord 2016 như là lời khẳng định của Honda sẽ tiếp tục gắn bó với dòng coupe cỡ trung. Vì bản chất, Accord vẫn là một trụ cột của thương hiệu Honda, thế more »